חוק תרומת הביציות

ב - 30.10.11 עברו בכנסת בועדת בריאות עבודה ורווחה תקנות אחרונות למימוש חוק
תרומת ביציות המיועד לאפשר לנשים שאינן מטופלות ואינן עוברות הפריית מבחנה
לתרום מביציותיהן לנשים הזקוקות לכך.

כל תורמת תקבל פיצוי בסך 10000 ש"ח לתהליך שאיבת ביציותיה לתרומה לפי החוק.  כל
אישה שתתרום ביציות תהיה עד גיל 34 שנים, פנויה ותוכל לתרום ביציות עד 3 פעמים
בלבד!!!

תודת עמותת חן נתונה :
לעו"ד מירה הינבר-הראל, היועצת המשפטית של משרד הבריאות
למר חיים כץ - יו"ר ועדת בריאות עבודה ורווחה בכנסת
לפרופ' רוני גמזו מנכ"ל משרד הבריאות
לידידינו בארגון רופאי הפוריות אייל"ה ובמיוחד לדר אדריאן אלנבוגן מנהל יח'
ההפריות בהלל יפה בחדרה
לכל תומכינו ב-12 השנה האחרונות בהם עשינו ימים ולילות רבים כדי לקדם את הצעת
החוק משנת 1989 ועד שעברה היום עם התקנות.

 

לפרטי חוק תרומת הביציות לחץ ...