עמותת חן לפריון וחיים

הינה עמותה אשר התאגדה בשנת 1998 בישראל
על מנת לעזור לזוגות הסובלים מבעיות אי פוריות

לתרומות לתמיכה וליוי

03-5050345
איימל:amotat_c@netvision.net.il   לעמוד הפייסבוק

מטרות העמותה

מטרת על: שיפור וקידום איכות החיים של אוכלוסיות בטיפולי פריון.

 1. איתור הנזקקים לעזרה בעת טיפול בבעיות פריון.
 2. ייצוג אוכלוסיית היעד אל מול המוסדות והגופים קובעי המדיניות ונותני השירותים.
 3. הקמת קו טלפון פתוח לצורך עזרה והיוועצות.
 4. הקמת חוגי מידע והדרכה בנושאים הרלוונטים.
 5. שיתוף מוסדות ואנשים המעוניינים בקשר עם מטופלים כאלה.
 6. קשר עם חוגים זהים או דומים בחוץ לארץ.
 7. הפצת מידע על חידושים בתחום הטיפול באי פוריות.
 8. הקמת קרן למימון מחקרים והצגת עבודות בנושא.
 9. מיסוד ימי עיון וקיום הרצאות לציבור הרחב.
 10. העלאת המודעות בקרב הציבור לנושא בעיות בפריון.
 11. ייצוג המטופלים בהתמודדות שלהם מול מעסיקים בנושא הפוריות
 12. הקמת קבוצות תמיכה לזוגות הנמצאים בטיפולי פוריות.